De publieke kant van het vastgoedrecht stond centraal in een seminar dat het vastgoedteam van VANEPS op 5 november jl. organiseerde. Deelnemers waren onder andere ontwikkelaars en vertegenwoordigers uit de bouwsector, architectuur, makelaardij, energiesector en gezondheidszorg. Tijdens het seminar werd ingegaan op bestaande en nieuwe regels op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, natuur, water en bouw en de toepassing daarvan in de praktijk.

Vooral de Wet VROM BES kreeg veel aandacht, waarbij veel vragen werden gesteld over de toepassing daarvan op Bonaire. Zo merkte een van de deelnemers op dat het nog verder verlengen van de beslistermijnen op vergunningaanvragen zal leiden tot een verlamming van de vastgoedmarkt en dat de nieuwe regels weinig begrip tonen voor de dagelijkse praktijk, waarin Bonairianen veelal stapsgewijs hun huis afbouwen. Advocaat en spreker Thies Leijsen benadrukte dat het daarom belangrijk is goed op te letten bij de aanvraag van een bouwvergunning, omdat termijnen vaak ongemerkt dreigen te verstrijken. Hij gaf de deelnemers tips over hoe zij daar zo goed mogelijk mee kunnen omgaan en waarop gelet moet worden bij de aanvraag van een vergunning. Vervolgens ging advocaat-stagiair Lotte Dunnink nader in op de bestendige praktijk omtrent kwalitatieve verplichtingen en het lidmaatschap van beheersverenigingen, en wees op de verschillen tussen een vereniging van eigenaars bij appartementen en de ‘vrijwillige’ vereniging bij resorts en bouwprojecten.

Tom Peeters, dagvoorzitter, gespecialiseerd vastgoedadvocaat en vestigingsmanager van VANEPS op Bonaire: “Wij organiseren dit soort bijeenkomsten met regelmaat om onze cliënten geïnformeerd te houden over ontwikkelingen in het (vastgoed)recht. We merken dat we daarmee in een belangrijke behoefte voorzien en vinden het geweldig dat onze bijeenkomsten zo druk worden bezocht.”

De deelnemers ontvingen na afloop een speciaal voor het seminar samengestelde bundel met daarin alle relevante regelgeving.