Bonaire kent steeds meer initiatieven om het eiland duurzaam te ontwikkelen. Om die initiatieven te stimuleren, gaf advocatenkantoor VANEPS een seminar over samenwerkingsvormen in duurzame projecten. Onder leiding van advocaat Tom Peeters, die de vestiging van het kantoor te Bonaire leidt, werd interactief over de verschillende mogelijkheden van gedachten gewisseld. Peeters is gespecialiseerd in vastgoed en projectontwikkeling, en door de wol geverfd in deze materie.

Het goed bezochte ontbijtseminar vond plaats op dinsdag 4 november 2014. Daarbij stond de coöperatie centraal. Die ondernemingsvorm wordt volgens Peeters ten onrechte nog weinig gebruikt. In het complexe speelveld van duurzame projecten, met verschillende ontwikkelingsfasen en belangen van verschillende stakeholders, is dat volgens de advocaat het meest praktische instrument.

Het publiek bestond uit projectmanagers, overheidsfunctionarissen, bankiers, notarissen en andere rechtstreeks betrokkenen. Zij werden aan de hand van voorbeelden uit Nederland en de Cariben steeds enthousiaster. Peeters liet hen inzien dat publieke en private partijen flexibel kunnen samenwerken in projecten variërend van landbouw tot wind- en zonne-energie, veehouderij en afvalwater. Ondernemingsvormen als de NV, BV, stichting en vereniging werden vergeleken, maar telkens als de afweging wordt gemaakt, blijkt de iets minder bekende coöperatie zeer aantrekkelijk te zijn. De coöperatie blijkt bij uitstek geschikt om stakeholders met verschillende belangen bij elkaar te brengen en biedt een flexibel, laagdrempelig en goed te besturen platform voor samenwerking.

Het grootste regionale advocatenkantoor kondigde direct een aanvullende lescyclus over vastgoed aan, die op 2 december start. De eerste bijeenkomst zal gaan over transparant inkopen en aanbesteden. Aanmeldingen zijn welkom via Lisette van Marrewijk (T +599 717 7557, E marrewijk@vaneps.com).

Onder meer de SXM Island Time, SMN News en Notisia 360 berichtten hierover op hun website.