De Code Corporate Governance deed vijf jaar geleden zijn intrede in de toenmalige Nederlands-Antilliaanse samenleving. Deze Code moest de overheid helpen het vertrouwen van de samenleving in de overheids-NV’s en -stichtingen terug te winnen en de kwaliteit en integriteit van het bestuur in deze instellingen te vergroten. VANEPS, Bonaire Holding Maatschappij en The Galan Group evalueerden tijdens de Dag van het Commissariaat op dinsdag 17 november jl. hoe de stand van zaken daaromtrent op Bonaire is.

De dag werd officieel geopend door de heer Rijna, gezaghebber van het Openbaar Lichaam Bonaire. In zijn openingswoord stelde de heer Rijna dat de Code Corporate Governance de structuur biedt voor goed bestuur, maar geen garantie biedt dat er ook daadwerkelijk sprake is van goed bestuur. Het gaat om het functioneren van de mensen die het moeten doen: de bestuurders en hun toezichtouders. Volgens de heer Rijna levert de Dag van het Commissariaat een belangrijke bijdrage aan het verder verbeteren van het bestuur en het toezicht daarop.

Anthony Nicolaas, legal counsel van Bonaire Holding Maatschappij, gaf de aanwezigen zijn visie op de huidige stand van zaken met betrekking tot de Code Corporate Goverance. In zijn optiek zijn er stappen in de goede richting gezet, maar is er nog altijd veel werk aan de winkel. Momenteel zijn er te weinig toezichthouders aangesteld bij de overheidsvennootschappen. Namens VANEPS gaven twee advocaten hun visie: Frank Kunneman, senior partner en gespecialiseerd in corporate governance, en Tom Peeters, hoofd van de vestiging op Bonaire. Frank Kunneman ging in op de stappen die genomen moeten worden om de code actueel en werkbaar te houden. Zo is het van belang dat een aantal onderwerpen in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek BES, zoals het enquêterecht, geactualiseerd wordt en dat deze wetgeving zich blijft ontwikkelen. Tom Peeters ging tijdens zijn presentatie in op de vraag of een Overeenkomst van Opdracht voor toezichthouders een luxe of noodzaak is. Veel deelnemers gaven aan het begin van de presentatie nog aan een Overeenkomst van Opdracht niet als noodzaak te zien, maar werden tijdens de presentatie overtuigd dat dit toch zeker geen luxe is. Dit aangezien in een Overeenkomst van Opdracht de zaken worden afgebakend waarvoor de toezichthouder verantwoordelijk is en waarvoor hij dus aansprakelijk kan worden gehouden.

De presentaties werden opgevolgd door een zeer geanimeerd sofagesprek tussen sprekers Anthony Nicolaas en Frank Kunneman, Clark Abraham (gedeputeerde verantwoordelijk voor overheids-NV’s) en Gilbert Isabella (Rijksvertegenwoordiger voor de BES-eilanden). Het gesprek werd geleid door Robbert Kroon, Counsel Governance, Risk & Compliance bij VANEPS en partner bij The Galan Group. Naar aanleiding van vragen uit het publiek werd levendig van gedachten gewisseld over onderwerpen als de invloed van het OLB op besluitvorming in overheidsentiteiten, de traagheid van besluitvorming en mogelijke oplossingen om communicatie te verbeteren.