Op dinsdag 23 augustus 2016 is het wetsvoorstel waarin een nieuw vergunningstelsel wordt geïntroduceerd voor all-inclusive accommodaties op Aruba aangenomen door de Staten. De voorgestelde wijzigingen in de vergunningsverordening werden met twaalf stemmen voor en acht stemmen tegen goedgekeurd. Het Ministerie van Toerisme werd bij de totstandkoming van deze wetgeving geadviseerd door advocaten Frank Kunneman, Tom Peeters en Sophie van Lint van VANEPS.

De behoefte aan een speciaal vergunningstelsel voor de all-inclusive sector is ontstaan als gevolg van een toename in hotels op Aruba die uitsluitend of aanvullend all-inclusive accommodaties aanbieden. Onderzoek wijst uit dat all-inclusive toeristen meer tijd doorbrengen in de betreffende hotels en minder gebruikmaken van faciliteiten daarbuiten, zoals restaurants en taxi’s. Hoewel de groei in all-inclusive aanbod enerzijds dus bijdraagt aan de Arubaanse economie, heeft het op sommige sectoren ook een negatieve impact. De regering heeft vastgesteld dat het vanuit economische overwegingen dan ook wenselijk is om de groei van all-inclusive accommodaties te reguleren en een gezonde balans van het aanbod aan verschillende soorten accommodaties te bewerkstelligen. Vooral omdat de Arubaanse economie voor een substantieel deel afhankelijk is van het toerisme.

De wijziging van de vergunningsverordening heeft tot gevolg dat hotels en andere accommodaties die uitsluitend of gedeeltelijk all-inclusive accommodaties aanbieden voortaan een vergunning nodig hebben om hun kamers via het all-inclusive concept te verhuren. Deze all-inclusive vergunningen worden door de Minister van Toerisme toegewezen, mits de limieten die in de wet aan all-inclusive accommodaties zijn gesteld, niet worden overschreden. Zo wordt een vergunning om uitsluitend all-inclusive accommodatie aan te bieden in principe niet verstrekt aan een hotel als het totale Arubaanse kameraanbod dat via het all-inclusive concept wordt verhuurd daarmee hoger wordt dan veertig procent. Een hotel dat niet exclusief all-inclusive aanbiedt mag daarnaast op jaarbasis niet meer dan twintig procent all-inclusive accommodatie aanbieden. Hotels die momenteel al all-inclusive accommodaties aanbieden krijgen van rechtswege een all-inclusive vergunning voor een bepaalde periode.

De totstandkoming en discussie over deze nieuwe wetgeving is nauwgezet gevolgd door de media; over de laatste ontwikkelingen wordt onder meer verslag gedaan door de Extra en het Antilliaans Dagblad.