Het ontwerpakkoord dat Tierra del Sol heeft opgesteld om zijn schulden te vereffenen en een faillissement te voorkomen, is door een overgrote meerderheid van de schuldeisers aangenomen. Dit bleek uit de crediteurenvergadering die plaatsvond op dinsdag 19 augustus 2014.

Advocaat Randolph van Eps van VANEPS is bewindvoerder in de surseance van betaling en sprak eerder al zijn steun uit voor het ontwerpakkoord. Het ontwerpakkoord omvat een turnaround plan, dat de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten van Tierra del Sol moet waarborgen. In de afgelopen maanden bleek dat enkele maatregelen uit dit turnaround plan die al zijn doorgevoerd, al voor een toegenomen omzet voor Tierra del Sol hebben gezorgd.