De Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname betreffende de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en authentieke akten in burgerlijke zaken, wordt uitgebreid naar Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dit zijn de betrokken partijen op 14 juli 2015 in Paramaribo overeengekomen. De overeenkomst geldt niet voor de BES-eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba).

De Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname betreffende de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en authentieke akten in burgerlijke zaken, wordt uitgebreid naar Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dit zijn de betrokken partijen op 14 juli 2015 in Paramaribo overeengekomen. De overeenkomst geldt niet voor de BES-eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba).

Op grond van de overeenkomst worden authentieke (waaronder notariële) akten en vonnissen uit Suriname in beginsel erkend in Aruba, Curaçao en Sint Maarten, en andersom. Er is doorgaans slechts een eenvoudig te verkrijgen rechterlijk verlof nodig om die akten en vonnissen ten uitvoer te kunnen leggen.

De Surinaamse rechtspraak kampt al jaren met grote achterstanden. Rechtszaken, ook kort gedingen, duren erg lang. De rechtspraak op Aruba, Curaçao en Sint Maarten is aanzienlijk sneller. De nieuwe Overeenkomst biedt voor partijen die zakelijke belangen hebben in Suriname de mogelijkheid om af te spreken geschillen door, bijvoorbeeld, de Curaçaose rechter te laten beslechten. Dat kan ook in kort geding en ook als Surinaams recht van toepassing is. Dit kan op termijn resulteren in een toename van Surinaamse zaken bij de gerechten op de drie genoemde eilanden.

De uitbreiding van de overeenkomst is gunstig voor de handel tussen Suriname en de Nederlands Caribische eilanden en creëert mogelijkheden om het investeringsklimaat in Suriname te verbeteren. Het is nog onduidelijk wanneer de uitbreiding van de overeenkomst in werking zal treden.