De Wereldbank heeft onlangs haar rapport over het jaar 2015 uitgebracht over hoe makkelijk of moeilijk het is voor een lokale ondernemer om een bedrijf te starten en te voeren in Suriname, wanneer de relevante regelgeving wordt nageleefd. Het rapport meet de Surinaamse regelgeving die van invloed is op 11 gebieden in de levenscyclus van een bedrijf:

(1) het starten van een bedrijf;
(2) het omgaan met bouwvergunningen;
(3) het verkrijgen van elektriciteit;
(4) het registreren van eigendom;
(5) het verkrijgen van krediet;
(6) het beschermen van minderheidsaandeelhouders;
(7) het betalen van belastingen;
(8) grensoverschrijdende handel;
(9) het naleven van contracten;
(10) het oplossen van insolventie, en
(11) arbeidsmarktregelgeving.

In deze context worden in het rapport van de Wereldbank kwantitatieve indicatoren met betrekking tot regelgeving voor het bedrijfsleven en de bescherming van eigendomsrechten gepresenteerd, die worden vergeleken met 189 economieën, van Afghanistan tot Zimbabwe, maar ook landen in het naburige Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. De indicatoren werden gebruikt door de Wereldbank om economische resultaten te analyseren en te identificeren welke hervormingen hebben gewerkt, waar en waarom. Om een nuttige vergelijking met het land Suriname mogelijk te maken, bevat het rapport ook gegevens over andere geselecteerde economieën (vergelijkingseconomieën) voor elke indicator.

De indicatoren hebben betrekking op een specifiek type bedrijf; meestal een lokale vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die actief is in de grootste zakenstad (Paramaribo). De gegevens benadrukken niet alleen de omvang van de belemmeringen voor het ondernemen, maar helpen ook bij het identificeren van de bron van die obstakels, waarmee beleidsmakers worden ondersteund bij het ontwerpen van hervorming van de regelgeving en investeerders worden geholpen bij de beoordeling van het lokale investeringsklimaat.

De rang die Suriname en de vergelijkingseconomieën innemen wat betreft het gemak van ondernemen in vergelijking tot het regionaal gemiddelde wordt hieronder weergegeven.


Puerto Rico (U.S.A.) (Rang 47)
Jamaica (Rang 58)
Dominicaanse Republiek (Rang 84)
Dominica (Rang 97)
Regionaal Gemiddelde (Latijns-Amerika & het Caribisch gebied (Rang 100)
Guyana (Rang 123)
Suriname (Rang 162)
Haïti (Rang 180)

Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat de algemene rangschikking van nr. 162 (van de 189 landen) zeker ruimte biedt voor verbetering, temeer omdat het regionaal gemiddelde van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied 100 bedraagt. De rang van Suriname wat betreft het onderwerp “indicatoren” ziet er als volgt uit:

• Het starten van een bedrijf (181)
• Het oplossen van insolventie (130)
• Het omgaan met bouwvergunningen (79)
• De naleving van contracten (184)
• Het verkrijgen van elektriciteit (69)
• Grensoverschrijdende handel (106)
• Het registreren van eigendom (178)
• Het betalen van belastingen (71)
• Het verkrijgen van krediet (171)
• Het beschermen van minderheidsaandeelhouders (171)

Hieruit blijkt onder meer dat de rang van Suriname wat betreft het ‘betalen van belastingen’ vrij goed is (71 van de 189), maar dat wat betreft de naleving van contracten Suriname positie 184 (van de 189) inneemt, hetgeen veel ruimte voor verbetering biedt, ook vanuit het perspectief van een belegger.

In volgende artikelen zullen wij de verschillende indicatoren in detail bespreken. Wij zullen per indicator bepalen hoe de Wereldbank tot deze rangorde is gekomen.