Bijgewerkt per 31 maart 2020 (zie hieronder)

Compensatie in loonkosten

De hoofdpunten van de maatregel zijn dat werkgevers worden gecompenseerd in de loonkosten (80% van het gemaximeerde dagloon van de werknemer), indien zij een omzetderving hebben van tenminste 20% vanwege de corona-pandemie en hun werknemers om die reden geen werkzaamheden kunnen laten verrichten. Om de uitvoering van de regeling zo eenvoudig mogelijk te houden, hoeft deze omzetderving bij de aanvraag vooralsnog niet te worden aangetoond door middel van financiële stukken. De aanvrager moet een verklaring ondertekenen dat hij de aanvraag naar waarheid heeft ingediend. Voorwaarde is wel dat de werkgevers hun werknemers in dienst houden en het volledige loon aan hen doorbetalen. De werknemers mogen echter niet aan het werk zijn, wil de werkgever een beroep kunnen doen op compensatie van de loonkosten.

Daarnaast zullen ook zzp’ers (eenmanszaken en eenmansbv’s of -nv’s) gecompenseerd worden. Die compensatie is echter (veel) minder ruimhartig. Zo worden zij voor slechts 80% van het wettelijk minimumloon gecompenseerd.

Implementatie

Het streven is dat de noodmaatregel per eind april (rondom de reguliere salarisbetalingsperiode) tot uitvoering zal komen. De regeling wordt echter met terugwerkende kracht per 13 maart 2020 (de dag dat het luchtruim van Bonaire werd gesloten) ingevoerd, waardoor werkgevers ook met terugwerkende kracht vanaf die datum voor een compensatie in aanmerking kunnen komen, mits zij voldoen aan de in de noodmaatregel gestelde voorwaarden. Dit heeft als gevolg dat werkgevers het volledige salaris van al hun werknemers over de maand maart moeten voorschieten, waarvan zij voor 80% van het maximum dagloon kunnen worden gecompenseerd, indien hun aanvraag wordt goedgekeurd.

De noodmaatregel betreft een compensatieregeling en treedt dus niet in de rechten en verplichtingen van werknemers en werkgevers op grond van het Burgerlijk Wetboek BES en andere (specifieke) regels omtrent de beëindiging van arbeidsovereenkomsten. Op misbruik van de noodmaatregel zullen strafrechtelijke sancties komen te staan.

Inmiddels kunnen bedrijven die aanspraak maken op noodmaatregel, compensatie aanvragen. Om een aanvraag te doen verwijzen wij u door naar de website van Rijksdienst Caribisch Nederland.

Meer informatie

Wil u meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met Sophie van Lint of stuur een mail naar coronahelpdesk@vaneps.com