VANEPS is sinds 2013 actief betrokken bij de invoering van de Wet elektriciteit en drinkwater BES. In augustus 2013 diende advocaat Tom Peeters een consultatiereactie in, waarin hij een aantal knelpunten signaleerde met betrekking tot de invoering van deze regelgeving op de BES-eilanden. De wetgever heeft de meeste suggesties overgenomen en op 22 april 2016 is de wet aangenomen en in het Staatsblad gepubliceerd. De verwachte datum van inwerkingtreding is 1 juli 2016.

Met de inwerkingtreding zal er het een en ander veranderen in Bonaire. Omdat VANEPS het belangrijk vindt dat het lokale bedrijfsleven daarop kan anticiperen, organiseerde het kantoor op 31 mei jl. een seminar. Advocaten Tom Peeters en Thies Leijsen informeerden deelnemers van zestien verschillende bedrijven over de op de stapel staande veranderingen en de gevolgen daarvan. Ter aanvulling op het seminar zijn de wetteksten, relevante toelichting en amendementen verzameld. Dit naslagwerk kunt u hier downloaden en zal verder worden aangevuld op basis van toekomstige nieuwe regelingen, toelichtingen en waar mogelijk jurisprudentie.