Het Bonaireaanse team van VANEPS heeft in de afgelopen periode diverse cliënten bijgestaan in conflicten met het Openbaar Lichaam Bonaire over de verhoging van de erfpachtcanon op het eiland. Hieruit bleek dat het OLB verschillende erfpachtaktes hanteert, waarvan sommige wel en andere niet de optie tot herziening bieden. Bovendien stuurde de overheid de facturen voor de erfpacht via e Belastingdienst, waardoor onterecht de indruk werd gewekt dat dit een soort belasting is en dat zelf de procedure voor dwanginvordering mogelijk was.

Tom Peeters en Sophie van Lint van VANEPS protesteerden al eerder via publieke media tegen het veranderde beleid. Diverse juridische procedures hebben inmiddels geresulteerd in 600 individuele gevallen waarin de verhoging teruggedraaid moest worden. Naast partner Tom Peeters en associate Sophie van Lint, was onder meer senior associate Thies Leijsen onderdeel van het team.