Op woensdag 5 oktober jl. organiseerde VANEPS een seminar over de aangekondigde Landsverordening Optimalisatie Overheidsgelieerde Entiteiten. Het gaat daarbij om de zogenaamde overheids-NV’s, maar ook om gesubsidieerde stichtingen en verenigingen. Het seminar kreeg een extra dimensie doordat de aanbieding van deze verordening aan de Gouverneur door de regering voorlopig is uitgesteld na de landelijke staking in Curaçao. De ruim vijftig deelnemers werden door Frank Kunneman en Tom Peeters, beiden partner bij VANEPS, geïnformeerd over de gevolgen van de verordening voor hun organisatie. Daarnaast was er volop ruimte om samen na te denken over de gewenste en mogelijke aanpassingen van de verordening.

Frank Kunneman: “Deze nieuwe landsverordening heeft in zijn huidige vorm zeer vergaande consequenties voor de overheidsgelieerde entiteiten op Curaçao. Het is voor alle stakeholders van belang hiervan goed op de hoogte te zijn, zodat ze effectief kunnen deelnemen aan het komende debat over de verordening. Ik heb me tijdens mijn presentatie dan ook met name gericht op de opbouw, inhoud en gevolgen van de wet.” Gespecialiseerd vastgoedadvocaat Tom Peeters zette daarna uiteen aan welke regels de organisaties zich volgens de verordening moeten houden bij het aanbesteden. De verordening legt de overheidsgelieerde entiteiten op dit gebied een aantal beperkingen op waarmee rekening moet worden gehouden bij het inkopen van goederen en diensten en het laten realiseren van (bouw)werken. Hoewel de landsverordening transparantie en zorgvuldigheid nastreeft, schieten sommige aanbestedingsregels dat doel voorbij waardoor toepassing in de praktijk problematisch kan zijn.

Het seminar werd afgesloten met een uitgebreide vragen- en discussieronde. Speciaal voor deze gelegenheid was oud-premier Etienne Ys uitgenodigd. Samen met de twee sprekers nam hij met de deelnemers de verschillende uitdagingen door die de verordening met zich meebrengt. Daarbij werd onder andere ingegaan op de totstandkoming van het wetsvoorstel en op bestuurdersaansprakelijkheid. Wegens de grote belangstelling en vele vragen vanuit het publiek bekijkt VANEPS momenteel de mogelijkheden om een vervolg te geven aan dit seminar via in house sessies bij individuele bedrijven.