Met de presentatie van het jaarverslag aan de regering als enig aandeelhouder, heeft Bonaire Holding Maatschappij (BHM) het afgelopen kalenderjaar afgesloten. In het verslag wordt 2013 geëvalueerd als een jaar met veel ontwikkelingen. Er werd onder andere een langdurig corporate governance traject opgestart, waarin VANEPS betrokken is als adviseur.

“Er is een openbare aanbesteding gedaan voor de evaluatie van de holding waarbij nagegaan wordt in hoeverre de bedrijven voldoen aan de Code Corporate Governance. Dit project is dit jaar gestart en heeft al geresulteerd in verschillende verbetertrajecten,” aldus BHM.